NORDIC COMMODITIES AS

SNARVEIEN TIL VERDENS RÅVARE- OG KRAFTMARKEDER

REPRESENTANT I NORGE FOR ALFA AXIOM FUND

Main Content

NORDIC COMMODITIES AS

Nordic Commodities AS ble etablert juni 2012 med formål å bistå kunder med strategier og produkter innen råvaremarkedet og tilknyttede markeder.

Selskapet tar sikte på å bygge opp dette feltet i Norge i løpet av 2013 - 2014 og vil løpende oppdatere denne websiden med relevant informasjon for interesserte aktører.

Som et ledd i arbeidet med å styrke interessen for råvarermarkedet og handel med råvarer, vil Nordic Commodities AS arrangere flere seminarer i nærmeste framtid.

For nærmere informasjon om selskapet og våre tjenester, vennligst kontakt oss på telefon +47 4000 88 66 eller epost post@nordic-commodities.com

ALFAKRAFT FONDER AB

Alfakraft Fonder AB lanserer råvarefondet ALFA Commodity Fund i Norge. Alfakraft Fonder AB (www.alfakraft.se) etablerte i 2010 råvarefondet ALFA...

Les mer

FORVALTNING AV FONDET

Alfakraft har bakgrunn som en av de ledende kraftforvalterne i Norden og har arbeidet som forvalter under tilsyn av Finansinspektionen i Sverige siden 1999. Kraftforvaltningen er nå erstattet...

Les mer

RISIKO OG AVKASTNING

Råvarefond har opplevd en stadig økende interesse de siste årene og bør være en naturlig del av enhver profesjonell investeringsportefølje. Fram til nå har det imidlertid ...

Les mer

TILLATELSER/KONSESJONER

Alfakraft Fonder AB har konsesjon fra svenske Finansinspektionen til å forvalte verdipapirfond. ALFA Axiom Fund (tidligere ALFA Commodity Fund) har tillatelse fra Finanstilsynet til ...

Les mer

UTMERKELSER

Tidligere utmerkelser...

Les mer

MANAGEMENTAVTALE MED GREEN ENERGY ONE

Her kommer det mer tekst...

Les mer

HENVENDELSER OM FONDET

Eventuelle henvendelser kan rettes til Nordic Commodities AS som representant i Norge for Alfakraft Fonder AB, eventuelt direkte til Alfakraft Fonder...

Les mer

SAMARBEIDSPARTNERE

Her er oversikt over noen av våre samarbeidspartnere...

Les mer